Добавена Реалност


Добавена реалност (Augmented Reality или AR) е иновативна технология, която осъществява взаимодействието между реалния свят и дигиталното съдържание. Компютърни обeкти могат да бъдат видяни в реалния свят.

Проектирането е характерно за смартфони, таблети и компютри. Технологията добавена реалност е едно уникално преживяване, в което потребителят не е ограничен в рамките на виртуалната реалност. Взаимодействието на реалния свят е вече факт, като същевременно с това се използват дигиталните технологии.

 Приложение